Årsmøte 2018

Da er dato for neste års årsmøte satt.

Vi avholder møtet onsdag 28 februar kl 1800

Sted: Hesseng flerbrukssenter.

Saker som skal til behandling på årsmøte må være styret ihende seinest onsdag 14 februar kl 1800.

Det er en del verv i styret som er på valg. Er det noen som er interessert i å være i styret til KSK er det bare å ta kontakt på e post  (styret@kirkenessk.no)