Instruktører

For å være hovedinstruktør i Svømmeskolen kreves det at man er utdannet instruktør fra NSF, for den type kurs man skal holde.

I tillegg til instruktørutdanningen så har vi regelmessige møter og etterutdanning.

Instruktørene våre:

Tommy Karlsen – nybegynner og videregående instruktør (NSF)

Lars Haugen Monsen – nybegynner og videregående instruktør (NSF)

Vera Nowbuth-Thoresen – videregående instruktør (NSF)

Stig-Ronny Pedersen – nybegynner og videregående instruktør (NSF)

Siw Annie Kristensen – nybegynner og videregående instruktør (NSF), baby-og småbarnsinstruktør  (NLS).

Assistentene  våre:

Xavier Cusidó Oliete

Martine Bjørn-Hansen