Priser

Medlemskontingent                      350,- kroner pr familie.

Enkeltmedlem                             2.000,- kroner

Støttemedlem                                200,-

Treningsavgift:

Gjeng Pris
A-gjengen 3.000,- kr pr halvår.
B-gjengen 1.500,- kr pr halvår.
C-gjengen 1.000,- kr pr halvår.
D-gjengen 750,- kr pr halvår.
Kurs uten kursavgift 500,- kr pr halvår.