Reise policy

Kirkenes svømmeklubb reiser mye. Detter for å delta på svømmestevner, leire og kurs/konferanser. For å gjøre dette så sikkert som mulig, og likevel holde seg til «fornuften» har vi valgt å lage en reise policy.

Hovedreglen for KSK er at all transport skal foregå med profesjonelle aktører. Dette være seg buss, fly, tog, båt osv. Klubben ønsker i så liten grad som overhodet mulig å bruke foreldre og andre til å kjøre til og fra arrangement vi deltar på. Blir dette derimot nødvendig må kjøretøyet som brukes være så sikkert som mulig (moderne sikkerhets utstyr i biler osv). Evt kan leiebiler være en mulighet. Det må tilsterbes at mor/far kjører eget barn og ikke andres barn.

Det at vi i de aller fleste tilfeller klarer å holde oss til yrkessjåfører (buss, fly, tog osv) gjør at sikkerheten blir så høy som mulig. Og at det blir veldig sosialt å reise sammen da alle sitter i samme framkomstmiddel.