Reiseplan.

Reiseplan.

På denne siden skal vise hvilken måte vi reiser til stevner på. Hvem som er med og hvilken pris stevnet/leiren har.

Her er terminlisten som PDF Terminliste 17:18   

Terminlisten er vedtatt på styremøte i sept 2017. Men trenerne må se på listen fra jul til sommeren. Så skal den opp til behandling igjen.

Sist oppdatert 10 oktober 2017 kl 2100

 

 

 Finnmark Open Hammerfest 13 – 15 oktober
Transport  Buss
Avreise  Fredag kl 1400.
Overnatting  Skole. Ta med sovesaker
Mat Klubben ordner mat. Ta med en matpakke til bussen fredag.
Egenandel  800
Deltaker  A, B og C
Leder/trener  Marit, Tommy, Lars og Eirik
Merknader Husk å ta med klubbklær.  Buss er bestilt 10 okt

 

Skabmauodjan Karasjok 3 – 5 november 
Transport Buss
Avreise Fredag kl 1500
Overnatting Skole. Ta med sovesaker
Mat Klubben kjøper mat til oss hos Karasjok svømmeklubb
Egenandel 800
Deltakere A; B og C
Leder/trener
Merknader  Buss er bestilt 10 okt

 

 

Julestevnet Lakselv 1 – 3 desember
Transport Buss
Avreise Fredag kl 1500
Overnatting Skole. Ta med sovesaker
Mat Klubben ordner med mat. Ta med noe til bussturen
Egenandel 800
Deltakere A, B, C, D og de eldste på svømmekurs
Leder/trener
Merknader  Buss er bestilt 10 okt