Styret

Styret i svømmeklubben skal bestå av følgende verv. Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1. styremedlem og 2. styremedlem. Det skal i tillegg være 2 varamedlemmer.

Skjermbilde 2014-08-12 kl. 08.45.00

Leder

Tommy Karlsen
Tangen veien 17
9912 Hesseng
Tlf: 951 80 445
E post: tomka@online.no

Nestleder

Kasserer

Vera Nowbuth-Thoresen
Tlf: 93095283
E-post: veranowbuththoresen@gmail.com