Årsmøte 2018

Da er dato for neste års årsmøte satt. Vi avholder møtet onsdag 28 februar kl 1800 Sted: Hesseng flerbrukssenter. Saker som skal til behandling på årsmøte må være styret ihende Les mer →