Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i Kirkenes svømmeklubb 2020
Styret innkaller herved til årsmøte i Kirkenes svømmeklubb. 
Årsmøtet avholdes torsdag 11 juni  kl 1800 på Hesseng Flerbrukssente,Hessengveien 40, Hesseng.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må være styret      ihende senest onsdag 3 juni kl 1500. Sakene kan sendes pr. bred til KSK, pb 252, 9915. KIRKENES. Eller på e-post styret@kirkenessk.no. Pga korona har vårt årsmøte blitt utsatt, derfor vil saker som ønsket tatt opp i det ordinære møtet i mars også bli saker på dette møte.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside, kirkenessk.no
.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem avKirkenes svømmeklubb  i minst én måned, fylle minst 15 år i det 
kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kirkenes svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett        møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet,forslagsrett mv., se Kirkenes svømmklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder 
årsmøtet, kan Kirkenes svømmeklubb kontaktes på e post, styret@kirkenessk.no
.
Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen styret