Budsjett 2016

Her vil det jobbes med budsjettet 2016

Oppsummering av budsjett
Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
Lønn/honorar 302.000,-
Leier 100.000,-
Barentsstevnet 370.000,- 259.000,-
LÅMØ – Harstad 33.000,- 54.000,-
Arctic winter swim – Karasjok 6.000,- 33.000,-
Påskeleir  7.000,- 7.000,-
Svømmetingen Bergen  15.000,-
Kompetanse Gardermoen 19.000,-
Marinelyst open – Drammen  31.000,- 42.000,-
Kemituturi Kemi  12.000,- 76.000,-
Sommerstevnet – Alta  11.000,- 65.000,-
Mjøssvøm 27.000,- 41.000,-
NM leir  12.000,- 12.000,-
NM Kristiansand  1.000,- 20.000,-
Oppstartsleir – Kirkenes  20.000,- 35.000,-
Trener leder Gardermoen 17.000,-
Tromsø Open 24.000,- 39.000,-
Finnmark Open Hammerfest 10.000,- 53.000,-
Mørketidssvøm – Karasjok 9.000,- 33.000,-
Julestevnet – Lakselv 15.000,- 64.000,-
Juleleir  0,- 13.000,-
Investering Utstyr 22.000,-
Utdanning. 56.000,-
Tidtakeranlegget 21.000,- 6.000,-
Svømmeskolen  230.000,- 10.000,-
Gjensidigestiftelsen 80.000,- 40.000,-
Tillitsmann 21.000,-
Tilskudd og annet 225.000,-
Bowling  559.000,-  521.000,-
Avgifter  120.000,-
Svømmelotteriet 30.000,- 14.000,-
Kirkenesdagene 50.000,-
Sponsorer. 70.000,- 10.000,-
Div Dugnader 25.000,-
SUM 1.999.000,- 1.999.000,-

 

 Lønn/honorar
 Tekst Inntekter Kostnader Regnskap Differanse
Hovedtrener januar  17.000,-
Hovedtrener februar  17.000,-
Hovedtrener mars  17.000,-
Hovedtrener april  17.000,-
Hovedtrener mai  17.000,-
Hovedtrener juni  17.000,-
Hovedtrener juli  17.000,-
Hovedtrener august  17.000,-
Hovedtrener september  17.000,-
Hovedtrener oktober  17.000,-
Hovedtrener november  17.000,-
Hovedtrener desember  17.000,-
D-gjengstrener vår  4.500,-
D-gjengstrener høst  3.000,-
C-gjengstrener vår  7.000,-
C-gjengstrener høst  5.000,-
B-gjengstrener høst  5.000,-
Sjef svømmeskolen  15.000,-
1. Instruktør vår 4.500,-
2. instruktør vår  4.500,-
3. instruktør vår 4.500,-
4. instruktør vår 4.500,-
5. instruktør vår 4.500,-
6. instruktør vår 4.500,-
1. instruktør høst 4.500,-
2. instruktør høst 4.500,-
3. instruktør høst 4.500,-
4. instruktør høst 4.500,-
5. instruktør høst 4.500,-
6. instruktør høst 4.500,-
Ekstra lønn 5.000,-
SUM 302.000,-

 

 Leier til trening
 Tekste Innteketer Utgifter Regnskap Differanse
 Bassengleie  100.000,-
 SUM  100.000,-

 

 Barentsstevnet 2016
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Premiekostnader 108.000,-
 Leie basseng  44.000,-
 Leie skole  3.000,-
 Mat utøvere  84.000,-
 Diverse kostnader 20.000,-
Startkontingent 60.000,-
Matkjøp 100.000,-
Baretnssekretariatet 160.000,-
Barentssportsdager 50.000,-
 SUM  370.000,- 259.000,-

 

 LÅMØ – Harstad
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
Flybilletter  16.000,-
Båtbilletter  8.000,-
Hotell  14.000,-
Mat  8.000,-
Påmeldingsavgifter  6.000,-
Diverse  2.000,-
Egenandel  33.000,-
SUM 33.000,- 54.000,-

 

 Arctic Winter swim – Karasjok
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Buss  17.000,-
 Påmeldingsavgift  15.000,-
Mat  1.000,-
Egenandel  6.000,-
SUM  6.000,-  33.000,-

 

 Påskeleir – ?????(Alta)
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Buss 2.000,-
 Diverse 5.000,-
Egenandel 7.000,-
 SUM 7.000,- 7.000,-

 

 Svømmetinget – Bergen
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
Flybilletter  8.000,-
Hotell  4.000,-
 Mat  2.000,-
Diverse  1.000,-
SUM 15.000,-

 

 Komptetanssehelgen – Gardermoen
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Flybilletter  13.000,-
Overnatting  5.000,-
Påmelding
Diverse  1.000,-
SUM  19.000,-

 

 Marienlyst Open – Drammen (6 deltakere)
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Flybilletter  25.000,-
Togbilletter  2.000,-
 Hotell  9.000,-
 Mat  5.000,-
Diverse  1.000,-
Egenandeler  31.000,-
SUM 31.000,- 42.000,-

 

 Kemituturinuttutt  –   Kemi
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Buss  40.000,-
Overnatting  18.000,-
 Påmeldingsavgifter  8.000,-
Mat  10.000,-
Diverse
Egenandel  12.000,-
SUM 12.000,- 76.000,-

 

 Sommerstevnet – Alta
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Buss  28.000,-
 Overnat/påmeld  30.000,-
 Påmeldingsavgift
 Mat  7.000,-
Diverse
Egenandel  11.000,-
SUM  11.000,- 65.000,-

 

 Mjøssvøm – Hamar (6 svømmere)
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Fly  19.000,-
 Tog  3.000,-
 Hotell  9.000,-
Påmelding  3.000,-
Mat  6.000,-
Diverse  1.000,-
Egenandel  27.000,-
SUM 27.000,- 41.000,-

 

 NM leir  ????
Tekst Inntekter Utgifter Rekneskap Differanse
 Fly
 Påmeldingsavgift  12.000,-
 Egenandel  12.000,-
 SUM  12.000,- 12.000,-

 

 NM langbane Kristiansand
Tekst Inntekter Utgifter Rekneskap Differanse
 Fly  7.000,-
 Hotell  6.000,-
 Påmeldingsavgift  1.000,-
 Mat  5.000,-
Diverse  1.000,-
Egenandel 1.000,-
SUM 1.000,-  20.000,-

 

 Oppstartsleir – Kirkenes ??  Alta ??
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Leie basseng og skole 10.000,-
 Mat 15.000,-
 Diverse 10.000,-
Egenandel 20.000,-
SUM 20.000,- 35.000,-

 

 Trener og lederkonferansen – Gardermoen
Tekst Inntekter Utgifter Rekneskap Differanse
 Fly  8.000,-
 Hotell
 Påmelding/hotell  8.000,-
 Mat
Diverse  1.000,-
SUM  17.000,-

 

 Tromsø Open – Tromsø
Tekst Inntekter Utgifter Rekneskap Differanse
 Fly  25.000,-
 Overnatting  4.000,-
 Mat  6.000,-
 Påmeldingsavgift  4.000,-
Diverse
Egenandel  24.000,-
SUM  24.000  39.000,-

 

Finnmark Open – Hammerfest
Tekst Inntekter Utgifter Rekneskap Differanse
 Buss  28.000,-
 Overnatting  10.000,-
 Mat  6.000,-
 Påmeldingsavgift  9.000,-
Diverse
Egenadnel  10.000,-
SUM  10.000,-  53.000,-

 

Mørketidsstevnet – Karasjok
Tekst Inntekter Utgifter Rekneskap Differanse
 Buss  17.000,-
 Overna/påmeld  15.000,-
 Mat  1.000,-
Påmelding
 Diverse
 Egenandel  9.000,-
 SUM  9.000,- 33.000,-

 

Julestevnet – Lakselv
Tekst Inntekter Utgifter Rekneskap Differanse
 Buss  24.000,-
 Overnat/påmeld  30.000,-
 Mat  10.000,-
 Påmelding
 Diverse
 Egenandel  15.000,-
SUM  15.000,-  64.000,-

 

 Juleleir – Kirkenes
Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Leie av basseng 10.000,-
 Diverse  3.000,-
 SUM 0,-  13.000,-

 

Investeringer / utstyr
Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
IPad til trenere 9.000,-
Svømmehall utstyr 10.000,-
Div til tidtakeranlegget 3.000,-
SUM 22.000,-

 

Utdanning
Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
Trener 1. (3 stk)
Del 3 påmelding 6.000,-
Del 4 påmelding 6.000,-
Reiser del 3 9.000,-
Reiser del 4 9.000,-
Hotell del 3 8.000,-
Hotell del 4 8.000,-
Diverse del 3 og 4 5.000,-
Instruktør utdanning
Begynner og videregående 5.000,-
SUM 56.000,-

 

Tidtaker anlegget
Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
Leie Arctic swim 7.000,- 2.000,-
Leie Mørkedtid 7.000,- 2.000,-
Leie Julestevnet 7.000,- 2.000,-
SUM 21.000 6.000,-

 

 Svømmeskolen
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Inntekter våren 115.000,-
 Inntekter høsten 115.000,-
 Kjøpe inn nytt utstyr 10.000,-
 SUM  230.000,- 10.000,-

 

 Gjensidigestiftelsen  Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Inntekter 80.000,-
 Honorar 40.000,-
 SUM 80.000,- 40.000,-

 

 Dugnadspenger for tillitsmannsarbeid.
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Leder 9.000,-
 Nestleder 3.000,-
 Kasserer 6.000,-
 Sekretær 1.000,-
 Styremedlem 1.000,-
 Styremedlem 1.000,-
SUM 21.000,-

 

Tilskudd og annet
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Grasrotandelen  80.000,-
 LAM midler  60.000,-
 Kulturmidler 15.000,-
MVA komp 70.000,-
SUM 225.000,-

 

3

 Bowlingen.
 Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
 Leie bowling 336.000,-
 Spill jan  42.000,-
 Spill feb 42.000,-
 Spill mar 42.000,-
 Spill apr 42.000,.
Spill mai 42.000,-
Spill jun 42.000,-
Spill jul 42.000,-
Spill aug 42.000,-
Spill sep 42.000,-
Spill okt 42.000,-
Spill nov 42.000,-
Spill des 42.000,-
Kiosk 55.000,-
Innkjøp – Kiosk 35.000,-
Honorar/dugnad 150.000,-
SUM 559.000 521.000,-

 

Avgifter
Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
Medlemskap aktive 10.500,-
Medlemskap støtte  2.000,-
Treningsavgift A-gjengen vår  18.000,-
 Treningsavgift A-gjengen høst  18.000,-
Treningsavgift B-gjengen vår  0,-
Treningsavgift B-gjengen høst 3.000,-
Treningsavgift C-gjengen vår 14.000,-
Treningsavgift C-gjengen høst 12.000,-
Treningsavgift D-gjengen vår 10.000,-
Treningsavgift D-gjengen høst 10.000,-
Treningsavgift Kurs vår 10.000,-
Treningsavgift Kurs høst 12.500,-
SUM 120.000,-

 

Svømmelotteriet
Tekste Innetekter Utgifter Regnskap Differanse
Kjøp lodd 14.000,-
Salg lodd 30.000,-
SUM 30.000,- 14.000,-

 

Kirkenesdagene – messe
Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
Lotteri + div 50.000,-
SUM 50.000,-

 

Sponsorer
Tekst Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
Snelandia 25.000,-
Daldorff 5.000,-
Sponsor 3 5.000,-
Sponsor 4 5.000,-
Sponsor 5 5.000,-
Sponsor 6 5.000,-
Sponsor 7 5.000,-
Sponsor 8 5.000,-
Sponsor 9 5.000,-
Sponsor 10 5.000,-
Kostnader 10.000,-
SUM 70.000 10.000,-

 

Div. Dugnader
Tekste Inntekter Utgifter Regnskap Differanse
Div dugnader 25.000,-
SUM 25.000,-