Egenandeler på buss stevner

Betaling av egenandeler på reiser med Kirkenes svømmeklubb.

Når KSK reiser på tur skal alle som reiser sammen med klubben betale egenandel. Egenandelen er satt av styret for hver reise. Maks egenandel er til en hver tid 1 % av en G.

De som har fått tildelt oppgaver av styret (reiseleder, trener og annet) skal ikke betale egenandeler

I praksis betyr dette at alle voksne (unntatt reiseleder og trener) skal betale egenandel. Og alle barna/utøverne. Har en familie flere barn/utøvere med på turen skal det betales halv egenandel på barn/utøver nummer 2, 3 osv.

Disse egenandelen gjelder klubbens «buss-stevner». Ellers bruker vi prinsippet for selvkost. «Buss-stevner» er de stevnene hvor vi bruker buss for å reise til og fra.

Penger fra dugnadskonto (f.eks fra bowlingen) kan brukes på alle egenandeler, enten det er på «buss» stevner eller andre stevner.. Dette gjelder både for utøver og foreldre.

Ved «buss-stevner» har vi kun en egenandel (med søskenmoderasjon) som kan betales. Om noen velger å ikke benytte seg av deler av KSK sitt planlagte opplegg, er det et valg de gjør.

Er det noen voksne som skal hjelpe arrangør klubben med å få avviklet svømmestevent. Og deltar på KSK sitt planlagte opplegg skal disse ikke betale egenandel. Dette pga at arrangørklubben står for overnatting og mat, så KSK har ingen ekstra utgifter med disse voksne. Dette er som regel dommere.

Eksempler:

Mor og far skal med 2 barn til Hammerfest på svømmestevnet. Egenandelen er satt til 600,- kr.  Denne familien må betale Mor, 600 + far 600 + barn 600 + barn 300. Til sammen blir dette 2.100,- kroner.

Mor og 2 barn skal til Ishavssvøm i Tromsø. Da betaler familien selvkost. Dette betyr å betale flybillett, annen transport,  overnatting og alle matkostnader for hele stevnet.

 

Saken er vedtatt i styretmøte av 8 oktober 2014.