Generelt om svømmeskolen

Kirkenes Svømmeklubb startet Svømmeskolen i sin nåværende form høsten 2011. Da hadde vi 2 kurs per kursrunde og 25-30 kursdeltakere. I dag har vi 9 kurs og rundt 85 deltakere i hver kursrunde.

Vi jobber stadig med å forbedre og utvide tilbudet.

Kirkenes Svømmeklubb er medlem av Norges Svømmeskole. Alle klubber som er registrert i Norges Svømmeskole kjører kurs etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk. Alle våre instruktører er utdannede instruktører, og selvfølgelig har alle også oppdaterte livredningsprøver og politiattester.

Vi arrangerer to kursrunder i året, vårkursene starter rundt månedsskiftet januar/februar, mens høstkursene starter medio september.

 

Ansvarlig for Svømmeskolen Siw Annie Kristensen.

Svømmeskolen kan kontaktes ved å sende e-post til svommeskole@kirkenessk.no.