Instruktører

For å være hovedinstruktør i Svømmeskolen kreves det at man er utdannet instruktør fra NSF, for den type kurs man skal holde.

I tillegg til instruktørutdanningen så har vi regelmessige møter og etterutdanning.

Instruktørene våre:

Tommy Karlsen – nybegynner og videregående instruktør (NSF)

Lars Haugen Monsen – nybegynner og videregående instruktør (NSF)

Vera Nowbuth-Thoresen – videregående instruktør (NSF)

Martine Bjorn-Hansen – nybegynner instruktør og instruktør for funksjonshemmede (NSF)

Siw Annie Kristensen – nybegynner og videregående instruktør (NSF), baby-og småbarnsinstruktør  (NLS).

Xavier Cusidó Oliete – nybegynner og videregående instruktør og instruktør for funksjonshemmede (NSF)

Assistentene  våre:

Elle Karlsen

Nuria Cusido-Kristensen

Alisa Hansen

Miina Johansen

Julianne Haug Rojas

Angelica Nilsen Jonsen