Kursene

Stegene i kursstigen

Nybegynneropplæringen

Begynneropplæring i svømming består av 20 kjerneøvelser som inneholder elementene som trengs for å mestre forholdene i vannet, og å lære å svømme. De fire kjernefunksjonene er «Dykke», «Flyte», «Gli» og «Fremdrift».

Hver kjernefunksjon har fire-fem kjerneøvelser som skal mestres før man går videre til neste. Først ved siste kjernefunksjon Fremdrift kommer dette med tradisjonell svømming inn. Før dette skal barna igjennom vanntilvenning, lære å dykke, flyte og gli.

Merker og delmål i Begynneropplæringen: http://www.svomming.no/index.php?articleid=4989

 

Nybegynnerkursene:

Hval – kjernefunksjon dykke – steg 1

Skilpadde – kjernefunksjon flyte – steg 2

Pingvin – kjernefunksjon gli – steg 3

Selunge – kjernefunksjon fremdrift – steg 4

Den videregående opplæringen

Elevene skal gjennom de videregående kursene utvikle allsidighet innen svømming og livredning for å bli i stand til å forebygge ulykker, samt vurdere og gjennomføre en redningsaksjon både av seg selv (selvberging) og andre (redding av andre).

Gjennomføringen av disse kursene er avhengig av hvilke rammebetingelser klubben har, og vil således variere fra sted til sted.

På videregående kurs hos oss vil man i løpet av kurset lære finkoordinert crawl og rygg, grov-koordinert bryst og butterfly, samt stuping, vending og livredning. For å begynne på det videregående kurset kreves det at man har gjennomført begynneropplæringen, eller har tilsvarende ferdigheter.

Kurset følger skoleruten og vil ta for seg de fire svømmeartene fortløpende. Kurset har lang varighet da disse svømmeferdighetene tar tid å lære seg. Et videregående kurs går over 1-2 år, og man tar merker når hele gruppen har klart alle delmålene. Vi følger strukturen til NSS og målet er at alle får tatt de tre første svømmemerkene, Sel, Sjøløve og Delfin, i løpet av opplæringen. Som regel tar man siste merket når man eventuelt starter på D-gjengen, da dette er et veldig svømmeteknisk merke.

Her finner dere mer informasjon om den videregående svømmeopplæringen:
http://www.svomming.no/index.php?articleid=4987

Hvis det viser seg at barnet er påmeldt på «feil» kurs i forhold til ferdigheter, vil barnet få tilbud om å få gå på det kurset vi mener er rett for han/hun.

Når man starter på videregående svømmekurs hos oss vil man starte i en videregående gruppe, og denne gruppen vil man følge gjennom hele det videregående løpet. Gruppen jobber fortløpende med de tre første merkene i den videregående opplæringen:

Sel – Crawl og rygg på et videregående nivå. Grunnleggende livredning.

Sjøløve – Fokus på bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen). Jobber videre med livredning.

Delfin – Grovkoordinert bryst og butterfly. Livredning.

 

Det siste merket i det videregående løpet er Hai. Dette tar vi foreløpig på D-gjengen, den første konkurranseforberedende gruppen vår.

Hai – Medley. Undervannskick, starter og alle vendinger. Livredning.