Priser

Medlemskontingent                      350,- kroner pr familie.

Enkeltmedlem                             2.000,- kroner

Støttemedlem                                200,-

Treningsavgift Høst 2019

Gjeng Pris
A-gjengen 3500,- kr pr halvår.
B-gjengen 3500,- kr pr halvår.
C-gjengen 2500,- kr pr halvår.
D-gjengen 1500,- kr pr halvår.