Styremøte 02.04.19

Innkalling til styremøte tirsdag 4 april kl 1930 ved Kirkenes bowling.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

  • Rovaniemi.
  • Alta.
  • ÅM – Klepp
  • Policens head cup

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Kort info om svømmeskolen.

Sak 6. LÅMØ nord 2020 og Barentsstevnet. Kirkenes svømmeklubb er tildelt dette arrangementet.

Forslag til vedtak: Det settes ned en komite bestående av 3 personer. Disse 3 skal jobbe fram prosjektet mot uke 11 2020. Samtidig som de jobber med LÅMØ ser man på mulighetene med Barentsstevnet 2020

Sak 7. Startpaller. Barentshallene har etter ønske fra KSK jobbet med å kjøpe inn nye track startpaller. BH har en del penger, men KSK må også stille med en del penger.

Forslag til vedtak: Det settes ned en komite som jobber mot BH hvordan vi skal gjøre dette. Det jobbes også mot hvordan vi skal få finansiert vår del av startpallene. Sponsing, støtteordninger, dugnader eller noen annet. Tidsfristen er at det må være montert løpet av sommeren 2019.

Sak 8. Mer tribuner. KSK har sammen med Barentshallene kjøpt/bygget en del tribuner til NM masters som ble arrangert i 2008. Vi ser nå behovet for å ha mer tribuner. Dette til våre store arrangement.

Forslag til vedtak: Det settes ned en komite som finner ut hva vi trenger av tribuner og hva det koster. Det må også løses hvordan vi får disse bygd. Tidsfrist for å bli ferdig med byggingen er august 2019

Sak 9. Treningsavgift. Årsmøte gav styret fullmakt til å sette treningsavgift.

Forslag til vedtak: Treningsavgiften må speile det tilbudet utøveren får. Det er også bra om man kan oppfordre medlemmene å jobbe dugnad på bowlingen som en del av dekningen av treningsavgiften.

Sak 10. Medlemskontingent.

Forslag til vedtak: Det sendes ut regning for kontingenten. Denne regningen er ikke mulig å betale ved hjelp av dugnadspenger.

Sak 11. Tinget og kompetansehelgen. Svømmeforbundet avholder svømmeting og kompetansehelg siste helgen i april. På årsmøte ble Tommy valgt til å representere KSK på tinget.

Forslag til vedtak: Tommy, Vera og Lars reiser for å delta på kompetansehelgen. Det hadde vært flott om noen andre fra styret ville reiser for å delta på noen andre sesjoner. Tommy og……   representere KSK på tinget.

Sak 12. Bowling.

Forslag til vedtak: Setter ned en styringsgruppe som tar ansvaret for å drive bowlingen.

Sak 13      Eventuelt.