Styremøte 05.10.15

Det innkalles herved til hastestyremøte vi e post og telefon.
Vi innkaller alle medlemmer av styret. Varamedlemmer innkalles ikke.

Sak 1.
Bowling.
Siw, Anette og Tommy hadde møte i dag med Kirkenes bowling ved Thor Morten og Fred. Det blei diskutert videre drift av bowlingen. Etter dette møte kom vi fram til følgende forlag.

1. Kirkenes svømmeklubb får leie bowlinghallen for kr 28.000,- pr måned.
2. Kirkenes svømmeklubb har utestående 142.000,- kroner til Kirkenes bowling. Vi får igjen en sum penger for denne gjelden. Ikke alt men en god del.
3. Kirkenes bowling dekker kostnadene for deler osv som trengs til bowlinghallen.
4. Kirkenes svømmeklubb er nødt til å gjøre det vedlikeholdet som er i bowlinghallen. Reperasjoner og service.
5. Kirkenes svømmeklubb er nødt til å drive hallen ut 2016. Etter dette må vi få til en oppsigelsestid på 3 måneder.

Etter å ha sett på regnskapet for 2013 og 2014 vil det være mulig for KSK å ha en omsetning på bowling på 46.000,- kroner. Dette gir oss en inntekt pr måned på 18.000,- dvs ca 120 kroner timen. Akkurat slik som nå. Klarer vi å øke omsetningen vil også vårt overskudd stige. Kiosken vil være helt vår, så klarer vi å få overskudd på denne vil det også være inntekt til oss.

De som var med på møtet i dag ser seg positiv til forslaget som vist over.