Styremøte 06.04.16

Innkalling til styremøte onsdag 6 april kl 1800 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

 • Drammen.
 • Treningsdag for rekrutter
 • Kemi
 • Alta
 • Hamar
 • Sommerleir
 • NM langbane

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer.

 

Sak 6. Selvkost prinsippet. Utøverne har betalt selvkost for andre reiser enn buss stevner. Begrepet selvkost må forklares bedre. Til nå har utøverne betalt noen ganger helt konkret, men flest ganger en stipulert pris for hva den virkelige kostnaden for sin reiser har vært. Klubben har betalt for alle ledere og alle startkontingenter. Vi må få avklart hva begrepet selvkost innebærer.

Forrige styremøte kom det 4 forslag som vi skulle stemme over. Vi ble ikke enig og skulle tenke på dette til dette møte. Her kommer forslagene.

 

 1. Snittpris inkl. leder, trener(e)) og startavgift:
  2. Snitt inkl. trener og leder eksl startkontigent:
  3. Som tidligere: Snitt eksl. Startkontigent, trener og leder:
  4. Snitt inkl. trener/leder (Skjønn): 0 stemmer

Det var dette som var mulighetene sist.

Forslag til vedtak. Utøverne betaler en pris på snittet for alle utøverne som skal være med. I tillegg betaler de 1/5 del av faktiske kostnader for trener og evt leder inntil disse kostnadene er fult ut dekket. Dvs at ved 5 deltakere blir alle kostnadene til ledere dekket. Hvis det er 6 eller flere utøvere blir kostnaden fordelt på de utøverne som drar. f.eks ved 8 deltakere blir de å betale en åttendedel av leders kostnader hver.

 

Sak 7 Trenerkontrakt og trenerinstruks. Vi går gjennom denne. Alle har fått en kopi av den og lest gjennom disse kontraktene. Siw går gjennom dette.

Forslag til vedtak: Kontraktene og instruksene blir vedtatt med de endringene som gjøres.

 

Sak 8 Noras søknad om støtte. Nora søker om å få 800,- kroner i støtte til «ung dommer» samling i Stavanger under NM.

Forslag til vedtak: KSK innvilger søknaden.

 

Sak 9. Ipad til trenere. Det finnes en god del programmer og apper som kan hjelpe trenerne i sitt arbeid. Det er størst utvalg av hjelpemidler til Apple sine produkter, derfor Ipad.

Forslag til vedtak: Det kjøpes inn Ipad til trenerne. Prisen settes til max 5.500,- kroner. Ønsker trenerne å kjøpe en dyrere kan de finansiere resten selv. Disse Ipadene er klubbens eie i 3 år. Hvis trener ønsker å avslutte sin trenergjerning i klubben før disse 3 årene er over kan han/hun få kjøpe denne Ipaden hos KSK for en sum som står i samsvar med hvor lenge han/hun har virket som trener. F.eks har han/hun vært trener i 2 år må det betales 1/3 av prisen KSK har betalt for Ipaden. Da må treneren betale 1833 kroner til KSK for å beholde denne Ipaden. Hvis ikke må det leveres tilbake til svømmeklubben. Det må lages en skriftlig kontrakt til dette.

 

Sak 9. Fordeling av arbeidsoppgaver. Det finnes mange oppgaver som skal gjøres i klubben. Disse må fordeles slik at alle vet hvem som gjør hva.

Forslag til vedtak:

 • Juletrefesten.
 • Kirkenesdagene.
 • Oppstartsleiren.
 • Finne sponsorer.
 • Klubbdresser.
 • Bowlingkomitee.
 • Barentsstevne komitee.