Styremøte 07.06.17

Innkalling til styremøte onsdag 07 juni kl 1900 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

  • Oppstartsleir
  • Vadsø
  • Calella.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer.

 

Sak 5b Svømmeskolen. De som jobber om instruktører syntes at betalingen på 100,- kroner er lite da de får det samme som assistentene. De ønsker derfor å øke sitt honorar til 200,- kroner pr time.

Forslag til vedtak: Fra høstsesongen 2017 øker klubben betalingen for sine instruktører i svømmeskolen til 200,- kroner pr time.

 

Sak 6. Fastsettelse av egenandel Murmansk april 2017.

Forslag til vedtak: Etter at vi har fått innvilget støtte fra Barentssekretariatet hadde vi en kostnad på ca 2.700,- kroner. Dette blei 540,- kroner pr person som var påmeldt. Alle som var påmeldt, også de som ikke reiste pga sykdom betaler sin del av egenandelen. Dette pga at alle hadde kostander i form av bussbilletter, visum, passbilder, hotell og mat. Ikke alle benyttet seg av alle variablene, men egenandelen blir delt likt på alle som var påmeldt.

 

Sak 7. Budsjett sesongen 2017/2018. Slik som økonomien ser ut i dag trenger vi å gjøre en del budsjettreguleringer.

Slik det ser ut nå vil treningsgruppene A og B gjengen ha ganske store skjevheter når det gjelder treningskostnad og inntekter i form for treningsavgifter. Svømmeskolens netto kommer til å bli redusert en del hvis vi vedtar forslaget for vedtak i sak 5b. Antall utøvere på A og B gjengen vil bli ganske stor neste sesong. Vi vil også ha et stort påfyll av yngre svømmere som kommer inn på D og C gjengen.

Forslag til vedtak: Det utarbeides et budsjett for sesongen 2017/2018 etter at trenerne har levert en komplett terminliste / aktivitetsliste. Det lages også et underbudsjett for siste halvedel av året 2017, slik at vi får budsjett og regnskap til å være lik.

 

Sak 8. Reiseforsikring. Vi har hatt noen hendelser der spørsmål om reiseforsikring har dukket opp. Klubben har i dag ingen slik forsikring. Ålesund svømmeklubb gjør det slik.

Forslag til vedtak: Alle utøvere og foreldre/foresatte/andre som reiser med klubben må ha egen reiseforsikring. Denne må hver enkelt tegne privat.

Sak 9. Kirkenesdagene. Første helgen i august er det Kirkenesdagene. Det er en flott måte å profilere klubben på og kanskje tjene noen kroner.

Forslag til vedtak: Klubben gjennomføre en bod i gata. Der selges det vaffler, kaka, kaffe juce osv. Det arrangeres også et lotteri. Klubben holder også åpen bowlingen fra onsdag ettermiddag, hele torsdag og fredag, Lørdag har vi åpent på formiddagen. Det arrangeres en turnering på en eller annen måte som avgjøres med en finale lørdag ettermiddag. Det må finnes en flott premie.

Sak 10. Trenersituasjon neste sesong. Til høste har vi A, B, C og D gjeng. Om vi må dele noen av gjengene slik at vi har flere C eller D gjenge er heller ikke helt avklart. Dette gjør at vi har manko på trenere. Hvordan skal vi gjøre dette?

Forslag til vedtak: Trenergruppen må utarbeide en fullstendig oversikt på hvordan man tenker delt gjenger. Dette for å få en komplett oversikt over hvor mange gjenger det blir til neste år. da vet vi også hvor mange trener vi trenger. Samtidig, uavhengig om vi vet hvor mange gjenger vi skal ha må vi begynne å rekruttere nye trenere og instruktører.

Sak 11. Trener 1. 2 av våre trenere har ønske om å utdanne seg til trener 1. Det går et kurs i Vadsø nå i vår og til høsten.

Forslag til vedtak: Trenerne våre bør og må få kompetansehevning. Vi vedtar derfor at de får delta på kurset og tar disse kostnadene som følger med.