Styremøte 08.01.15

Styremøte 08.01.15

Innkalling til styremøte torsdag 08 januar kl 1900 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara og trenere.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

– LÅMØ.

– Treningshelg.

– Ishavssvøm – Tromsø

– Zapoljarny.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om hvordan dette halvårets svømmeskole har gått. Hun sier også noe om forberedelsen til våren 2015.

Sak 6. Årsmøte. Dette er satt til 18 februar på Hesseng flerbrukssenter.

Forslag til vedtak: Sekretær tar ansvar å lager en beretning. Saker som skal taes opp på årsmøte må være styret ihende før 10 februar da vi har siste styremøte før årsmøte. Beretningen må være ferdig til dette styremøte, slik at man bare kan fylle inn evt innkomne saker. Så offentliggjør sekretær beretningnen onsdag 11 februar.

Sak 7. Svømmelotteriet.  Vi har fått tilbud om å være med på svømmelotteriet 2015.

Forslag til vedtak: KSK har de siste 2 årene vært med på svømmelotteriet og solgt julekalendre. Svømmelotteriet er todelt, et vanlig skrapelodd og et skrapelodd som er julekalender. KSK bestiller en del lodd og kalendre snarets med logoen til KSK på. Loddene deles ut slik det passer. Enten noen lodd tidlig i vårsesongen og noen på starten av høstsesongen. Julekalenderne kommer en gang i oktober/november. KSK får alle skrapeloddene tilsendt oss og vi deler disse ut, mens kaltenderne kommer i konvolutt slik som vi har fått tidligere år.

Sak 8. Topptur – sosiale faste årlige turer.

Forlag til vedtak; KSK lager en plan i vår terminliste som sier noe om hva vi skal gjøre sosialt med våre medlemmer. Første turen vi tar sammen er tur til Øretoppen. Dette gjør vi en gang i mars/april på ski. ????? tar ansvar for dette og begynner å planlegge dette.

Sak 9 Terminlisten.  Det er noen punkter vi ikke ble ferdige å diskutere. Styret må gi konkret tilbakemelding til hovedtrener
om hva styret ønsker av aktiviteter for alle. Jeg har forstått det slik at vi ikke var ferdigdiskutert. Noe konkret mangler. Som f.eks stevne i september, og forlengelse av sesongen; leir og stevne for de som ikke kvalifiserer seg til NM Langbane.

Sak 10. Kontrakter er etterspurt av styremedlemmer.

Sak 11. Fast punkt med info fra Kirkenes Bowling hver mnd/hvert styremøte. Hva gjøres osv. Hva kan gjøres for å få mer inntekt, og hva kan gjøres for å få flere medlemmer med på laget osv…

Sak 12. Kvartalsregnskap. Holder vi budsjettet som er fastsatt på årsmøtet? Kan vi få en oversikt på hvor KSK står ihht budsjettet? Nu er snart året omme, men greit å få et lite innsyn?

Sak 13. Kontrakter, avtaler etc. Har vi fått tilsendt KSK sitt nye regelverk? Får resten av styret innsyn i de avtaler som er inngått?
med sponsorer andre? Hvor lagres alle kontrakter? Jeg vil tro at svømmeskoleansvarlig har alle kontrakter med svømmeskoleinstruktører,
men vi bør kanskje ha en mappe med alle undertegnede kontrakter liggende i papirform, som årsmøteprotokoller mm?

Sak 14. Eventuelt.