Styremøte 09.11.16

Innkalling til styremøte onsdag 9 november kl 1800 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

  • NM/UM
  • Julestevnet
  • Juleleir.
  • LÅMØ   Reise og utleie av tidtakeranlegg.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer.

 

Sak 5b. Svømmeskolen. Svømmeskolen er klubbens viktigste rekrutterings plass. Den er også en betydelig inntektskilde. Hvordan skal vi få en videre kontinuitet i svømmeskolen? Flere sentrale personer i svømmeskolen har flere hatter på og vært med i en årrekke. Hvordan skal vi klarer å videreføre drift? Skal vi prøve å holde på våre instruktører og ledere? Eller skal vi prøve å skaffe nytt blod inn i voksen rollen i svømmeskolen?

Forslag til vedtak: ????

 

Sak 5c. Medlemskontingent i svømmeskolen. Fra 1 jan 2017 må en evt medlemskontingent bli spesifisert på fakturaen til kursene våre. Hvordan skal vi gjøre dette? Hva skal kurspris være og hva skal kontingent være?

Forslag til vedtak:  ????

 

Sak 6. Valgkomite.

Forslag til vedtak: Knut skulle se om han fant noen som kunne tenke seg å sitte i en valgkomite. Knut informerer.

 

Sak 7. Fastsettelse av årsmøte.

Forslag til vedtak: Årsmøtet settes til onsdag 15 februar kl 1800 på Hesseng flerbrukssenter.

 

Sak 8. Terminliste.

Forslag til vedtak: Alle styremedlemmer har fått på e post forslag til terminliste. Vera har hatt noen innvendinger på denne. De er nå rettet opp. Vi vedtar denne listen som en veiledende og foreløpig liste. De stevner som er andre plasser enn i Finnmark krever oppmøte på de fleste treninger, har gode holdninger til treningen, treneren, de andre utøverne og det miljøet treningen foregår i. Det er også påkrevd å være med på det som er av samlinger osv. Treneren er et rådgivende organ for styret, som til slutt bestemmer hvem som får representere KSK på disse stevnene.

 

Sak 9. Barentsstevnet.

Forslag til vedtak: Det innkalles nøkkelpersonell til barentsstevnet møte førstkommende søndag. Tommy innkaller.

 

Sak 10. Loddsalg, konvolutter.

Forslag til vedtak: Det utarbeides 12 konvolutter som skal selges. Gevinst osv bestemmes av den som har ansvaret for dette. Den ansvarlig er.

Vi må sitte igjen med minst 4.000,- kroner etter dette loddsalget.

 

Sak 11. Ambisjoner for klubben på kort sikt og lang sikt? Klubben har til nå hatt som målsetning å organisere oss slik at vi blir en konkurranse klubb. Dette innebærer at vi har en del administrative mål som må oppfylles. Og at vi har en sportslig del som også må være på plass. Neste steg på stigen er NM klubb. Vi er vel nå en slags bredde klubb.

Hva skal vi jobbe for?

Forslag til vedtak: Styret må si noe om hvilke ambisjoner styret har. Og ut fra det må vi planlegge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det.