Styremøte 11.04.18

Innkalling til styremøte onsdag 11 april kl 1900 ved Kirkenes skole.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

 

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

 

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

 

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

  • Kemi. Hvordan reiser vi??
  • Alta.
  • Lambadalekene – Lamberseter.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Kort info om svømmeskolen.

 

 

 

 

 

Sak 10. Økonomi. KSK har for lite penger pr dags dato. Vi bør finne på noen dugnader som må gjennomføres så snart som mulig. Dette for å få økonomien til å bli bedre.

Forslag til vedtak: Alle leser gjennom dette    http://www.kirkenessk.no/dugnad/  Her finner dere prinsippene for dugnad. Dette er en PDF dere må laste ned. Vi jobber med å omgjøre denne litt slik at den passer til oss.  Se gjerne på denne måten å fordele dugnad.  ( http://www.bs-lk.no/home/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=21  )  Leder syntes denne er ganske lik vår måte å fordele dugnad på. Det som er annerledes er at de bruker poeng, mens vi bruker penger.   De har også mange andre måter å tjene inn sine poeng på. Vi har vel i praksis kun en måte, nemlig bowling. Vi burde ha flere muligheter.

  • Fordelskortet.
  • Salg av toalettpapir til våre medlemmer og nær familie/venner
  • Konvoluttlotteri ofte.
  • lynlotteri.
  • Kirkenesdagene.
  • Sponsorsvøm.
  • Flaskeinnsamling.

 

Sak 11. Calella – høstferien 2018. Leder i KSK har gjennomført info møte angående leir i høstferien. Konklusjonen etter møtet er at medlemmene ønsker å reise fredag 28 september og tilbake søndag 7 oktober.

Forslag til vedtak: KSK lager en invitasjon til reise. Sender denne ut til påmelding og bestiller turen. KSK tar et depositum på kr 5.000,- pr person. Det settes krav til oppmøte på treing fra nå til avreise (80 % av planlagte treninger). I tillegg til å må delta i Alta på sommerstevnet og oppstartsleir i august. Evt med avtale med trener. (mulig noen er bortreist i august. Utøverne skal også være i stand til å gjennomføre den mengde trening som skal gjennomføres i Calella.

 

KSK innkaller til medlemsmøte angående Calella høsten 2018. Vi inviterer A, B og C gjengen til møte. På møtet tar vi litt info om dette. Så får de noen dager til å tenke seg om. Så tar vi en påmelding. Blir de fleste på A og B gjengen med så bestiller vi tur. Det må settes sportslige forpliktelser for å få delta på denne leiren. f. eks  oppmøte på 80 % av alle trenger fram til avreise. Delta på stevner osv osv.   Dette må vi diskutere.

 

Sak 12 Oppstartsleir Kirkenes. KSK har i mange år vært teknisk arrangør av sommerleir i Kirkenes. I fjor hadde vi også Russiske deltakere.

Forslag til vedtak: KSK arrangere sommerleir fra onsdag 1 august til og med fredag 10 august. Dette etter evaluering fra i fjor. Vi får med oss alle dagene under Kirkenesdagene. Da kan vi i samarbeid med andre idrettslag i kommunene arrangere 3 sportsbegivenheter under kirkenesdagnene. (Kirkenesløpet, sykkelløp, thriathlon osv osv). Hovedmålet med leiren må være å være i aktivitet og bli ekstra godt kjent med kommunen vår.

Sak 13. Forskjellige roller i klubben. KSK trenger en del funksjoner som skal bekles.

Forslag til vedtak:

Barneidretts ansvarlig.

Politiattest ansvarlig

Medlemsansvarlig

Dommer ansvarlig

Lisens ansvarlig   – Vera

Påmeldings ansvarlig – Vera

Svømmeskole ansvarlig – Siw

Utdannings kontakt – Tommy

Web ansvarlig

Klubbadmin og medlemsregistre.

De fleste ansvarlig har lite å gjøre. Men de må bekles.