Styremøte 14.03.18

Innkalling til styremøte onsdag 14 mars kl 1800 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

  • Barents winter games – Luleå
  • Påskeleir.
  • Kemi.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Kort info om svømmeskolen.

 

Sak 6. Terminliste. Vi har ikke noen styregodkjent terminliste for våren 2018.

Forslag til vedtak:

Påskeleir.

Kemi. 28 – 29 april

Alta.  2 – 3 Juni

Lambada lekene Lamberseter.   16 – 17 juni.    Krav til deltakelse.  Deltatt på Kemi og Alta tur. Gjennomført 90 % av planlagt trening. Hatt god innsats og moral på treningen.

1 – 10 august.    Oppstartsleir Kirkenes.

 

Sak 7. Treningsavgift. Årsmøte gav styret fullmakt til å sette treningsavgift.

Forlag til vedtak:

Kurs osv…              500,- pr halvår.

D – gjengen.           750,- pr halvår.  (26.400,- pr år kostnad) 11 stk. 1200 kroner pr halvår.

C – gjengen.        1.000,- pr halvår (35.200 pr år) 15 stk  1.200 kr pr halvår.

B – gjengen.        2.000,- pr havlår (35.200 pr år) 9 stk

A – gjengen.         3.000,- pr halvår. (116.800 pr år10 t pr uke 40 uker) 7 stk  8.500,- pr hal

 

Sak 8. Styrehonorar. Det har vært gitt en del honorar for en del styrearbeid årlig. Dette er ikke blitt gjort for 2017.

Forlag til vedtak: Klubben honorerer lik det som blei gjort i 2016. (med noen unntak).

Oppgaver Verdsettes fra plan Verdsettes for 2017
Leder 15.000 10.000
Nestleder 7.500 2.000
Kasserer 10.000 6.000
Sekretær 3.000 2.000
Styremedlem 1.000 2.000
Revisor 1.000 2.000
Svømmeskolen 5.000 40.000

 

Sak 9. Samarbeid med Intersport Kirkenes. Dere har fått tilbudet fra Intersport på e post. Les dette.

Forslag til vedtak: KSK inngår dette samarbeidet med Intersport.

 

Sak 10. Økonomi. KSK har for lite penger pr dags dato. Vi bør finne på noen dugnader som må gjennomføres så snart som mulig. Dette for å få økonomien til å bli bedre.

Forslag til vedtak: Alle leser gjennom dette    http://www.kirkenessk.no/dugnad/  Her finner dere prinsippene for dugnad. Dette er en PDF dere må laste ned. Vi jobber med å omgjøre denne litt slik at den passer til oss.  Se gjerne på denne måten å fordele dugnad.  ( http://www.bs-lk.no/home/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=21  )  Leder syntes denne er ganske lik vår måte å fordele dugnad på. Det som er annerledes er at de bruker poeng, mens vi bruker penger.   De har også mange andre måter å tjene inn sine poeng på. Vi har vel i praksis kun en måte, nemlig bowling. Vi burde ha flere muligheter.

  • Fordelskortet.
  • Salg av toalettpapir til våre medlemmer og nær familie/venner
  • Konvoluttlotteri ofte.
  • lynlotteri.
  • Kirkenesdagene.
  • Sponsorsvøm.
  • Flaskeinnsamling.

 

Sak 11. Calella – høstferien 2018. KSK har de siste årene brukt høstferien til treningsleir i Calella like utenfor Barecelona.

Forslag til vedtak: KSK innkaller til medlemsmøte angående Calella høsten 2018. Vi inviterer A, B og C gjengen til møte. På møtet tar vi litt info om dette. Så får de noen dager til å tenke seg om. Så tar vi en påmelding. Blir de fleste på A og B gjengen med så bestiller vi tur. Det må settes sportslige forpliktelser for å få delta på denne leiren. f. eks  oppmøte på 80 % av alle trenger fram til avreise. Delta på stevner osv osv.   Dette må vi diskutere.

 

Sak 12 Oppstartsleir Kirkenes. KSK har i mange år vært teknisk arrangør av sommerleir i Kirkenes. I fjor hadde vi også Russiske deltakere.

Forslag til vedtak: KSK arrangere sommerleir fra onsdag 1 august til og med fredag 10 august. Dette etter evaluering fra i fjor. Vi får med oss alle dagene under Kirkenesdagene. Da kan vi i samarbeid med andre idrettslag i kommunene arrangere 3 sportsbegivenheter under kirkenesdagnene. (Kirkenesløpet, sykkelløp, thriathlon osv osv). Hovedmålet med leiren må være å være i aktivitet og bli ekstra godt kjent med kommunen vår.

Sak 13. Forskjellige roller i klubben. KSK trenger en del funksjoner som skal bekles.

Forslag til vedtak:

Barneidretts ansvarlig.

Politiattest ansvarlig

Medlemsansvarlig

Dommer ansvarlig

Lisens ansvarlig   – Vera

Påmeldings ansvarlig – Vera

Svømmeskole ansvarlig – Siw

Utdannings kontakt – Tommy

Web ansvarlig

De fleste ansvarlig har lite å gjøre. Men de må bekles.