Styremøte 14.12.16

Innkalling til styremøte onsdag 14 desember kl 1830 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

  • Juleleir.
  • LÅMØ   Reise og utleie av tidtakeranlegg.
  • Karasjok

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer.

 

Sak 5b. Medlemskontingent i svømmeskolen. Fra 1 jan 2017 må en evt medlemskontingent bli spesifisert på fakturaen til kursene våre. Hvordan skal vi gjøre dette? Hva skal kurspris være og hva skal kontingent være?

Forslag til vedtak:  ????

 

Sak 6. Valgkomite.

Forslag til vedtak: Knut skulle se om han fant noen som kunne tenke seg å sitte i en valgkomite. Knut informerer.

 

Sak 7. Trenere. Etter å ha avsluttet samarbeidet med Stine overtok Vera ansvaret for Agjengen. Dette var da en midlertidig løsning, og vi skulle se etter ny trener. Hva skjer videre.

Forslag til vedtak: Etter de «ryktene» som går i klubben, blir det ganske få svømmere igjen på A gjengen neste år. Styret må få avklart med utøverne på  A gjengen om hva de tenker om i forhold til tid i klubben. Dette påvirker hvordan jobben med ny trener skal gjøres. Etter at vi har gjort denne kartleggingen må vi igjen ta opp til vurdering på om vi skal bruke noe ressurser på å leite etter trener.

 

Sak 8 Klubbadmin. Vi må registrere alle medlemmene digitalt. Vi har valgt å bruke Klubbadmin. Hvordan skal dette administreres?

Forsalg til vedtak: Vi kan overlate dette ansvaret til medlemmene selv, eller klubben kan ta ansvaret for dette.

 

Sak 9. Dugnads godtgjørelse for verv i klubben. I prinsipp plan for økonomi/dugnad kommer det fram at verv i klubben skal godtgjøres på lik linje som annen dugnad (bowlingvakter). Under har vi en kolonne for hva som står i prinsipp planen, mens i den andre kolonnen kommer det fram forslag til hva vervene godtgjøres for  i 2016.

Oppgaver Verdsettes fra plan Verdsettes for 2016
Leder 15.000 10.000
Nestleder 7.500 2.000
Kasserer 10.000 6.000
Sekretær 3.000 2.000
Styremedlem 1.000 2.000
Varamedlem 1.000 0
Revisor 1.000 0
Valgkomite 1.000 0
Stevneleder 10.000 0
Medlem stevnet 5.000 0
Leder bowling 10.000 0
Sponsorsjef 5.000 0
Svømmeskolen 5.000 24.000

Forslag til vedtak: Det vedtas at beløpene for 2014 også overføres for 2016. Disse beløpene blir tatt fra momskompensasjonen.

Leder svømmeskolen får i 2017 40.000,- kroner i kompensasjon for jobben. Halvparten på sommeren og siste halvpart når vi gjør opp kompensasjon for alle de andre vervene i klubben.