Styremøte 15.04.15

 

Styremøte 15.04.15

Innkalling til styremøte onsdag 15 mars kl 1900 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

– Grottesvøm – Harstad.

– Rovaniemi.

– Sommerstevnet.

– Skjetten.    Foreslår at dette avlsyses da det kun er et lørdags ettermiddagsstevnet..

– Aquarama – Kristiansand 6 – 7 juni..???

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om oppstart av svømmeskolen våren 2015 og om situasjonen med instruktører.

Sak 6. Trenerinstruks.

Forslag til vedtak: Instrusen som vi har sett på er sendt til våre 2 trenere. De har begge sett på den og syntes at den ser OK ut. Styret finner 2 stykker som jobber med denne saken. Ifølge vår hovedtrener blir det ikke lett for henne å klare å få gjort alle disse gjøremålene. Gruppen som jobber med dette finner ut, sammen med Stine om hva hun kan tilby og hva vi evt må finne andre til å gjøre.  ( Mulig se sak under. Kan vi gjøre / høre med Lasse når han kommer)

Sak 7. Barentsstevnet 2016.

Forslag til vedtak. Roger sjekker med forbundet om vi kan lage en innbydelse, og evt hvordan vi kan gjøre dette. Så lage ferdig innbydelsen og få denne sendt ut til klubbene som vi ønsker å få besøk av. Innbydelsen må bli oversatt til Engelsk og Russisk. Dette ordner Roger.

Sak 8. Betaling for A gjengs hjelperne.

Forslag til vedtak: De utøverne som hjelper til på svømmekurs får kr 1.000,- til sin dugnadskonto.

Sak 9. Ikke benyttet flybillett til LÅMØ:

Forslag til vedtak: I planleggingen av stevnet har utøveren fått tilbud om å delta på stevnet med reiserute. Mor og utøver har godtatt at han skal være med. Når stevnet nermet seg blei reiseruten endret og mor valgte da at det ikke var OK for utøverne å delta. Det blei gitt beskjed om at han ikke skulle være med rett etter at den nye reiseruten var offentliggjort. Utøverne har sagt ja til å være med på andre premisser enn hva reisen virkelig blei. Derfor må KSK ta dette på egen kappe. I ettertid må påmeldinger osv være tidligere og skriftlige.

Sak 10. Svømmelodd.

KSK har motatt 1200 skrapelodd til en pris på kr 30,-

Forslag til vedtak: ???? tar ansvaret. Han/hun samler utøverne fra A, B og D gjengen en fredags ettermiddag. Disse selger lodd en fredag på butikker osv. Etter dette går de og spiser Pizza på Ritz. Etter dette leveres det ut til alle disse utøverne noen lodd som må selges før ???????. Vi fortsetter salget av disse loddene på Kirkenesdagene. Resterende lodd leveres ut til medlemmene som må selge disse. (Husk at det også kommer 500 julekaledere som skal selges før jul)