Styremøte 16.03.16

innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1. Konstituerer styret

Forslag til vedtak:

 

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

 • Påskeleir.
 • Marienlyst open.
 • Treningsleir rekrutter
 • Kemi
 • Sommerstevnet
 • Mjøssvøm

Sak 6. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om svømmeskolen så langt denne våren.

 

Sak 7. Fastsettelse av egenandel LÅMØ.

Sak 8. Fastsettelse av egenandel påskeleir.

Sak 9. Kompetansehelgen.

Sak 10 Fordeling av arbeidsoppgaver.

 • Loddsalg.
 • Bowling.
 • Kirkensdagene.
 • Andre dugnader.
 • Sportslig plan
 • Finne valgkomitee.

Sak 11     Eventuelt