Styremøte 18.01.17

Innkalling til styremøte onsdag 18 januar kl 1800 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

  • LÅMØ   Reise og utleie av tidtakeranlegg.
  • Karasjok.
  • Påskeleir
  • Marienlyst Open
  • Rovaniemi
  • Sommerstevnet Alta.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer.

 

Sak 6. Barnehagemidler. Det gies offentlige midler for å dekke en del kurs for barnehager.

Forslag til vedtak: Siw informerer.

 

Sak 7. Svømmelotteriet. Skrapelodd til kr 30,-  Salgsperiode 1 mars til 31 oktober.

Forslag til vedtak: Klubben bestiller 1.000 lodd. Disse skal selges først og fremst gjennom fellesarrangement.

 

Sak 8. Trener A gjengen. Forrige styremøte ba leder om å sende ut e post til utøverne på A gjengen. Dette for å høre om planene til disse utøverne. Etter at vi har fått svar fra de skulle styret ta en avgjørelse på hvordan vi skal jobbe videre med dette. Det er til nå kommet inn 3 svar. To jenter ønsker å fortsette, en er allerede lite/aldri på trening og er usikker. Mens en mamma ville ikke ta dette opp med sin sønn.

Forslag til vedtak: Det er ytret et ønske fra en familie om å ha et felles foreldremøte om dette temaet. Det syntes leder er et godt forslag. Det å ha treningsavgift på agendaen kan også være en god ide. (bør gjennomføres før

 

Sak 9. Treningsavgift (forslag fra styret til Årsmøte). Disse avgiftene skal speile det tilbudet som utøverne får, står det i vår økonomiplan. Dette gjøres ikke i dag. Kostnadene for å ha utøvere i trening og reiser står ikke i forhold til de inntektene som de forskjellige gjengene har. F.eks koster det å bare trene 80,- kroner timen for A gjengen. Dette vil si 160,- kroner pr trening. 6 økter i uken gir en kostnad pr uke på 960,- kroner. I tillegg betaler vi trener ca 1.500,- kr pr uke. Til sammen koster det ca 2.500,- kroner å gjennomføre trening for A gjengen. Til sammen på et år blir denne kostnaden over 100.000,- pr år. Med 7 stk som er regelmessig på trening vil dette bli å koste pr stk ca 14.000,- pr år. I dag er treningsavgiften på 6.000,- Altså en differanse på 8.000,- kr bare på trening pr svømmer.

Forslag til vedtak: Styret innstiller til årsmøte en måte/form for betaling av treningsavgift. Avgiften må være høy, men den reduseres en god del for «pålagt» dugnad.

F.eks.  Treningsavgiften er på 10.000,- for A gjengen. Hvis du går 1 gang i kvartalet på bowling, vil den bli redusert med 1.000,- gangen. Maks antall gang du får redusert trenigsavgiften er 4 ganger. Resultatet med dette er at vi fortsatt har 6.000,. i treningsavgift, men alle svømmere må ha vært 4 ganger i året innom dugnad på bowlingen.

 

Sak 10. Klubbklær. Som vi fikk melding om like før jul blei proffsport som var vår leverandør av klubbklær slått konkurs. Dette gjorde at en del av våre medlemmer tapte en del penger. Og nå står vi uten klubbklær leverandør. Og et nytt svømmestevnet….

Forslag til vedtak: Det er et nytt firma som starter opp samme foretningside som Proffsport. (Ikke samme mann. Firmaet skal ifølge Thor Hasselberg ha godt med kapital). Vi inngår et samarbeid med dette firmaet på samme lest som med proffsport.

 

Neste styremøte blir onsdag 8 feb???