Styremøte 20.05.15

Styremøte 20.05.15

Innkalling til styremøte onsdag 20 mai kl 1900 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

– Sommerstevnet.

– Aquarama – Kristiansand 6 – 7 juni.

– Treningsleir Hjørring Danmark

– Oppstartsleir – Kirkenes  ????

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om oppstart av svømmeskolen våren 2015 og om situasjonen med instruktører.

Sak 6. Besøk av Barentssekreteriatet – Kim

Forslag til vedtak: Kim informerer om tilskudd til Barentssammarbeid. Vi starter møtet med dette.

Sak 7. Politi attest.

Forslag til vedtak: NIF har som regel at denne skal fornyes hvert 3 år, KSK holder samme norm som NIF og forlanger politiattest hvert 3. år. KSK forlanger politiattest for foresatte som skal være med på overnattingsturer med klubben. Dette fordi vi mener at alle voksen må ha tillit hos utøverne og i visse situasjoner MÅ ta ansvar for dem.

Sak 8. Skrapelotteri.

Forslag til vedtak: KSK har 1200 skrapelodd som skal selges. Hvordan gjør vi dette??

Sak 9. Besøk av Lasse fra NSF. Vi hadde for ca 4 uker siden besøk av Lasse fra svømmeforbundet. Etter dette møte ble vi enige om en del tiltak som skal gjøre klubben bedre. Lasse har også tilbydd seg å komme tilbake en gang i oktober for å se hvordan det går og for å lage nye mål på veien.

Forsalg til vedtak: Vi gjennomfører en type «klubbutvikling» med hjelp fra forbundet. Dette gjør at alle må ta sin del av jobben.