Styremøte 20.09.17

Innkalling til styremøte onsdag 20 september kl 1900 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

 • Calella.
 • Finnmark Open

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer.

 

Sak 6. Terminliste

Forslag til vedtak:  Styret vedtar terminlisten fram til og med jul. Sender terminlisten tilbake til trenerne for å jobbe mer med den sllik at også vårsesongen blir gjennomarbeidet.

Terminliste 17:18

 

Sak 7. Barentsstevnet 2018. Leder har søkt om å få arrangere Barentsstevnet 2018 i uke 4. Denne blir ikke godkjent før i november. Vi kjører samme stevnet i år som tidlgere år. Samme premier, men en utvidelse med å sette inn 10 tusen til en vandrepremie på bryst cupen. Les innbydelsen.

Forslag til vedtak: Styret vedtar den nye innbydelsen og får denne sendt ut til alle klubber vi håper kommer til Kirkenes i januar.

 

Sak 8. Budsjett høsten 2017 og våren 2018. Hvis klubben skal opprettholde og øke sin aktivitet kommende sesong trenger vi å gjøre noe for å bedre økonomien til klubben. Dette kan gjøres på mange måter.

 • Øke treningsavgiftene slik at vi får inn mer penger. Evt gi rabatt på deler av treningsavgiften for de som jobber dugnad på bowling. (Vi har snakket om dette på årsmøte i 2017)
 • Bedre inntjening på bowlingen. Ikke leie inn vakter. Få flere til å bruke bowlingen.
 • Loddsalg. Vi kan ha noen få store. Eller vi kan ha konvolutt lotteri. Disse kan vi ha hele tiden. Noen få konvolutter.
 • Flaskeinnsamling. Faste innsamlinger. f.eks første tirsdag i måneden. I gitte roder.
 • Salg av toalettpapir. Evt annet.
 • Annen dugnad.
 • Flere svømmekurs. Innvandrer kurs.    Voksensvømmekurs.
 • Skaffe sponsorer.
 • Mer til grasrot andelen.
 • Hugge ved.

Uansett hva vi finner ut vi skal gjøre må det nedsettes komiteer som kan ta ansvaret for gjennomføringen av jobben.

 

Sak 9. Valgkomite. Styret fikk i oppgave å skaffe valgkomite.

Forslag til vedtak: ??????     tar en ringerunde til våre medlemmer og skaffer folk til å sitte i valgkomiteen til årsmøte 2018.

 

Sak 10. Bowling.       Her kan vi snakke oss grønnnnnnnn…..

 

Sak 11. Neste styremøte.

Forslag til vedtak:    onsdag 18 oktober