Styremøte 25.02.15

Styremøte 25.02.15

Innkalling til styremøte onsdag 25 februar kl 1900 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara og trenere.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

– Arctic winter swim Karasjok.

– Påskeleir.

– Årsklassemesterskap.

– Grottesvøm – Harstad.

– Rovaniemi.

– Skjetten.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om oppstart av svømmeskolen våren 2015 og om situasjonen med instruktører.

Sak 6. Fordeling av oppgaver. KSK har en del arbeidsoppgaver som må gjøres for å ha drift i klubben. Disse oppgavene bør fordeles slik at alle representantene har noen oppgaver og at byrden med å være i styret blir så likt som mulig.

Det finnes mange forskjellige oppgaver. På møtet setter vi opp en liste over alle oppgaver som er. Noen er ikke å komme seg unna, mens andre kan man jo velge om man skal ha eller ikke. Vi gjør en vurdering over hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Og fordeler disse.

Forslag til vedtak: Vi fordeler de oppgavene som vi mener vi skal gjennomføre.

Sak 7.

Forslag til vedtak:

Sak 8.

Forslag til vedtak: