Styremøte 25.11.15

Innkalling til styremøte onsdag 25 november kl 1800 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

– Rekruttstevnet Kjøllefjord.

  • Julestevnet i Lakselv.
  • LÅMØ Harstad.
  • Zapo i februar.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om svømmeskolen høsten 2015 og om situasjonen med instruktører.

 

Sak 6. Barentsstevnet 2016.  Styret får en kort orientering over hvor langt vi er kommet når det gjelder dette stevnet..  Hva skal vi gjøre videre….

Forslag til vedtak:  Dette er en informasjonssak.

 

Sak 7. Dugnads godtgjørelse for verv i klubben. I prinsipp plan for økonomi/dugnad kommer det fram at verv i klubben skal godtgjøres på lik linje som annen dugnad (bowlingvakter). Under har vi en kolonne for hva som står i prinsipp planen, mens i den andre kolonnen kommer det fram hva vervene blei godtgjort i 2014.

Oppgaver Verdsettes fra plan Verdsettes for 2014
Leder 15.000 7.500
Nestleder 7.500 1.000
Kasserer 10.000 5.000
Sekretær 3.000 1.000
Styremedlem 1.000 1.000
Varamedlem 1.000 1.000
Revisor 1.000 0
Valgkomite 1.000 0
Stevneleder 10.000 0
Medlem stevnet 5.000 0
Leder bowling 10.000 0
Sponsorsjef 5.000 0
Svømmeskolen 5.000 12.000

Forslag til vedtak: Det vedtas at beløpene for 2014 også overføres for 2015. Disse beløpene blir overført når KSK får momskompensasjonen.

 

Sak 8. Hotellregning for Nordsjø stevnet i Stavanger. Utøveren som var i Stavanger skal betale selvkost for reisen. Når samme utøver reiser til NM i Alta (som har egenandel) bor hun privat. Dette pga at vi ikke fikk hotell. Dette gjør at KSK ikke har noen hotell kostnader for utøvere i Alta. Det er kommet spørsmål om vi kunne la utøvere slippe å betale selvkost for hotellet i Stavanger, da utøveren ikke påfører KSK noen hotell regning for NM.

Forslag til vedtak: Det vedtas at utøveren ikke betaler hotell for Stavanger da utøveren ikke påfører klubben noen overnattingskostnader under NM i Alta.

 

Sak 9. Juletrefest. KSK har de siste årene holdt julesvømming og juletrefest 29 desember. Vanligvis har vi hatt noe svømming fra 11 – 13 i bassenget. For så å møtes på Hesseng flerbrukssenter for juletrefest fra kl 1800. Mye av forberedelsene som har vært i forkant av dette har svømmerne på A, B og C gjengen stått for. De har bakt, pakket godterposer til julenissen osv osv.

Forslag til vedtak: Det vedtas at vi har juletrefest på samme måte som tidligere år. ???? i styret har ansvaret for å få til det praktiske med gjennomføringen.