Styremøte 27.09.16

Innkalling til styremøte tirsdag 26 september kl 2000 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

  • Calella
  • Finnmark open
  • Karasjok.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer.

 

Sak 6. Trenerkontrakt.  Denne må underskrives, og satsene må bestemmes.

Forslag til vedtak: Siw tar med kontrakter, så blir vi enige om beløp osv osv..

 

Sak 7. Barentsstevne komitee.

Forslag til vedtak: Det må settes ned en komite, og første møte må avtales slik at jobbe kommer igang så snart som mulig.

 

Sak 8. Valgkomite. Vi må utnevne noen til å sitte i en slik komite.

Forslag til vedtak: ????  Tar ansvaret for å ringe rundt og finne folket til denne komiteen.

 

Sak 9. LAM midler….

 

Sak 10. Barents sportsdager…

 

Sak 11. Dommerhelg…12 – 13 oktober.