Styremøte 28.10.15

Styremøte 28.10.15

Innkalling til styremøte onsdag 28 oktober kl 1800 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

– Rekruttstevnet Kjøllefjord.

  • Karasjok mørketidsstevnet.
  • Zapo.
  • Nordsjø stevnet.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om svømmeskolen høsten 2015 og om situasjonen med instruktører.