Styremøte 31.08.16

Innkalling til styremøte onsdag 31 august kl 1800 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

  • Calella
  • Finnmark open

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer.

 

Sak 6. Svømmetrener A gjengen.

Forslag til vedtak: ????   Hva gjør vi med dette.

 

Sak 7.  Dommerkurs og Forbundsdommerkurs

Ivar Kolsum kommer 9 – 10 oktober å avholder disse kursene. Vi må få dette markedsført.

 

Sak 8. KSK lov.

Vi må få denne godkjent hos FIK… slik at dette er OK

 

Sak 9. Bowling.

Vi tar opp de punktene som blei vedtatt sist..  Hvor langt er vi kommet??

 

Sak 10.  Loddsalg..   Vi må kvitte oss med loddene vi har. Skrapelodd.

 

Sak 11 Eventuelt..

 

Vi satser på å avslutte etter 2 timer…

 

Tommy