Styremøte 18.03.15

Styremøte 18.03.15

Innkalling til styremøte onsdag 18 mars kl 1900 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

– Påskeleir.

– Årsklassemesterskap.

– Grottesvøm – Harstad.

– Rovaniemi.

– Skjetten.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om oppstart av svømmeskolen våren 2015 og om situasjonen med instruktører.

Sak 6. Trener kontrakter / Hoveddtrener kontrakter. Fra årsmøte i 2010 (mulig det var 2011) hadde styret fått i mandat å begynne å betale våre trenere. Etter dette årsmøte kom vi delvis igang med å betale vår hovedtrener. Fra sesongstart 2013/2014 inngikk vi en avtale med firmaet Stine Mikkelborg (tror det er det firmaet heter) om at de skulle levere hovedtrener tjenesten til oss. Ved sesongstart 2014/2015 kom vi igang med å godtgjøre alle våre trenere og instruktører. KSK har ikke utarbeidet noen form for «stillings instruks» for noen av disse jobbene. Vi må derfor få dette gjort.

Forslag til vedtak: KSK starter med å utforme hovedtrener instruks. Når dette er gjort blir også instrusene for de andre trener/instrutør rollene laget. Styret i KSK utarbeider et forslag som legges fram for trenerne slik at de kan komme med sine synspunkter. Etter at dette er gjort lages endlige instrukser / kontrakter og disse signeres med de forskjellige trenerne(instruktørene.