Styremøtet 11.02.15

Styremøte 11.02.15

Innkalling til styremøte tirsdag 11 februar kl 1900 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara og trenere.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

– Ishavssvøm – Tromsø

– Zapoljarny.

– Arctic winter swim Karasjok

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om oppstart av svømmeskolen våren 2015 og om situasjonen med instruktører.

Sak 6. Årsmøte. Dette er satt til 18 februar på Hesseng flerbrukssenter.

Forslag til vedtak: Vi går gjennom hele beretningen og innkomne saker.

Sak 7. Kontrakter. Det er gjort en muntlig kontrakt med hovedtreneren. Vi i styret har ikke fått laget en skriftlig kontrakt med vår hovedtrener.

Forslag til vedtak: Vi lager en skriftlig kontrakt med vår hovedtrener. 2 personer får i oppgave å ha et møte med hovedtrener. Gå gjennom kontrakten og ha en «medarbeidersamtale» med Stine.

Sak 8. Svømme kretsting. Det innkalles til svømmekrets ting i Honningsvåg 21 februar kl 1300 på hotell Scandig bryggen.

Forslag til vedtak: Tommy kjører til Honningsvåg denne løredagen. Hjemmreise rett etter møtets slutt på lørdag. Saker som vi evt ønsker å ta opp på dette tinget må ha kommet svømmekretsen i hende innen 9. februar. Dette betyr at vi må ta slike saker vie e post før dette styremøtet.