Svømmeskolen

Kirkenes svømmeklubb arrangere svømmekurs etter Norges svømmeskoles prinsipper. Kursene er tilpasset KSK og vårt basseng. Vårkursene starter ultimo januar, mens høstkursene starter medio september.

Påmelding til kursene vil bli åpnet en stund før kursene. Dette vil bli kunngjort i Sør Varanger Avis, Facebook og her på hjemmesiden. For å melde barnet sitt på må dere logge dere på www.tryggivann.no. Har dere vært med på kurs tidligere, vil deres barn kun få annledning til å melde seg på det kurset som er tilpasset barnet. Har dere ikke vært med på kurs tidligere vil dere kun få mulighet til å melde barnet på Hval kurs. Er dere usikker på hvilket kurs deres barn skal gå på er det bare å ta kontakt vi e post.  svommeskolen@kirkenessk.no.

Hvis det viser seg at barnet er påmeldt på «feil» kurs i forhold til ferdigheter, vil barnet få tilbud om å få gå på det kurset vi mener er rett for han/hun.

 

Merker og delmål Begynneropplæring

Fire kjernefunksjoner er sentrale for å lære å svømme. Men før man starter på kjernefunksjonene, legges grunnlaget gjennom vanntilvenningen. Øvelsene som gjennomføres på Vannmerkekursene er tilrettelagt for barn fra 4 års alder, og danner grunnlaget for kjernefunksjonene. Kjernefunksjonene oppnås gjennom 20 kjerneøvelser som inneholder elementene som trengs for å mestre forholdene i vannet, og å lære å svømme.De fire kjernefunksjonene «Dykke», «Flyte», «Gli» og «Fremdrift» læres på kursene Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungen.Mer informasjon om delmål og øvelser finner dere under.

Vannmerket

Testøvelse 1: Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det!

Testøvelse 2: Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet!

Hvalmerket

1. Holde pusten -> hodet under vann -> åpne øynene
2. Holde pusten -> dykke ned -> hente gjenstander på bunnen
3. Holde pusten -> dykke mellom beina på en partner
4. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> hente gjenstander fra bunnen

Skilpaddemerket

5. Holde pusten -> flyte på magen -> linjeholdning
6. Holde pusten -> flyte på ryggen -> linjeholdning -> puste
7. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> flyte opp på magen -> linjeholdning
8. Holde pusten -> flyte på mage -> linjeholdning -> dreie på ryggen -> puste -> linjeholdning
9. Holde pusten -> flyte -> balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust

Pingvinmerket

10. Gli på magen -> linjeholdning
11. Gli på ryggen -> linjeholdning
12. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg -> puste -> dreie tilbake på magen
13. Gli med crawlbeinspark på mage -> linjeholdning
14. Gli med crawlbeinspark på ryggen -> linjeholdning -> puste -> drei kroppen på magen -> crawlbeinspark
15. Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark -> dreie på ryggen -> tilpasset pust

Selungenmerket

16. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg -> linjeholdning -> rytmisk pusting
17. Crawlsvømming uten pust
18. Crawlsvømming -> rytmisk pusting -> linjeholdning
19. Ryggsvømming -> linjeholdning -> puste
20. Glistup fra bassengkanten -> crawlsvømming med pust

 

Mål og delmål Videregående opplæring

Elevene skal gjennom de videregående kursene utvikle allsidighet innen svømming og livredning for å bli i stand til å forebygge ulykker, samt vurdere og gjennomføre en redningsaksjon både av seg selv (selvberging) og andre (redding av andre).Gjennomføringen av disse kursene er avhengig av hvilke rammebetingelser klubben har, og vil således variere fra sted til sted. NSF kommer tilbake senere med forslag til ulike måter å organisere den videregående opplæringen.

Hovedmål for Videregående opplæring

 • Skal kunne alle vendinger

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre både saltovending og åpen vending.

 • Skal kunne startstup fra startpall, og ryggstart

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre startstup fra startpallen. I tillegg skal man kunne utføre ryggstart.

 • Skal kunne svømme crawl med fin flyt

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme crawl finkoordinert. Fin flyt i teknikken, avslappet, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

 

 • Skal kunne svømme rygg med fin flyt

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme rygg finkoordinert. Fin flyt i teknikken uten pause i bevegelsene, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

 

 • Skal kunne svømme bryst

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme bryst grovkoordinert. Armtak foran kroppen, fotbladene vinklet ut gjennom beinsparket, rytmisk pusting.

 

 • Skal kunne svømme butterfly

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme butterfly grovkoordinert. God delfinbevegelse, symmetri i armtaket, redusert pusting.

 

 • Skal beherske medleysvømming

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme medley. Fokus på riktig rekkefølge, god gli (linjeholdning) og beinspark ut fra vegg.

 

 • Skal beherske god linjeholdning på mage, rygg, side og i rotasjonen

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren ha god linjeholdning i alle plan, samt kunne rotere med god linjeholdning.

 

 • Skal beherske livredning i vann

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme med klær, ilandføre person eller dokke, trå vannet, bruke forlenget arm, dykke ned og hente gjenstander (eller person), varsle om hjelp.

 

En beskrivelse av mål og delmål for de videregående merkene finner dere under:

Selmerket

Mål:

 • Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye 

Delmål:

 1. Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta
 2. Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «supermann» på venstre side
 3. Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne), med pusting
 4. Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen
 5. Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann
 6. Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming
 7. Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
 8. Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg
 9. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste redningsline/livbøye («throw»)

Sjøløvemerket

Mål:

 • Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
 • Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen 

Delmål:

 1. Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
 2. Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet)
 3. Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
 4. Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
 5. Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 kick pr armtak (syklus)
 6. Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
 7. Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Delfinmerket

Mål:

 • Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
 • Kunne svømme med klær og trå vannet                Delmål:
 1. Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning
 2. Kunne utføre 3 kick under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
 3. Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
 4. Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
 5. Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.
 6. Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

 

Haimerket

Mål:

 • Kunne svømme medley
 • Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
 • Kunne grunnleggende livredning i vann 

 

Delmål:

 1. Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg
 2. Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst
 3. Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl
 4. Kunne utføre en crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
 5. Kunne utføre en ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
 6. Kunne utføre start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 7. Kunne utføre ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 8. Kunne svømme 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng)
 9. Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannflaten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand , ilandføring 25 m. av «den forulykkede» ved hjelp av forlenget arm. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler.