Vennebowling.

Kirkenes svømmeklubb arrangere vennebowling 2 ganger i året. Første serien starter i januar/februar og kalles vårserien. Den andre starter iløpet av september og kalles høstserien.

For å være et lag må dere være minst 3 personer, maksimalt 6. På hver kamp må det være 3 spillere. I utgangspunktet må de samme 3 spilleren som påbegynner en kamp også avslutte den. Ved spesielle tilfeller kan dommeren (den som er på jobb i bowlingen) tillate at man bytter spiller underveis.  Vi spiller over 10 kvelder, en gang i uken. Hovedspilledag er torsdager. Hvis det blir mange påmeldte vil vi bruke tirsdager som ekstra spilledag.

En kamp består av 3 serier. Det laget som vinner første og andre serien får 1 poeng pr seier. Det laget som vinner 3 serien får 2 poeng. De mulige resultatene er 4-0, 3-1 eller     2-2. Så følger vi vanlige fotballregler når det gjelder seriespill. De som vinner får 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng til hvert av lagene. Mens tap gir 0 poeng.

Vi prøver å få til slik at det blir 6 lag i hver serie. Da blir alle lage å møte hverandre 2 ganger. Er det ikke mulig å få til med 6 lag i hver serie prøver vi å få det best mulig for alle parter når det gjelder spilling.

Etter at alle 10 kampene er over står vi igjen med et sluttspill. De 2 beste lagene på poeng går til sluttspillet. Etter at sluttspillet er over står vi igjen med en vinner av hele seriespillet. Det vil være en premie til de lagene som spiller finale og bronsefinale.